Stöd till familjen

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Kommunen har därför olika verksamheter och stöd som riktar sig till familjer, barn och ungdomar.

Liten babyhand håller i en vuxens finger.

Öppna förskolan

Öppna förskolans verksamhet är öppen för alla barnfamiljer som har barn i åldrarna 0 till 6 år. Öppna förskolan har öppet måndag till torsdag och finns på Kaprifolvägen 2B i Henån, samma hus som Capio vårdcentral.

Familjebehandlare

Du kan få stöd av familjebehandlare med familjesamtal och föräldrasamtal. Om du vill ansöka om stöd kontaktar du våra familjebehandlare via kommunens växel.

Familjebehandlarna kan också ge dig pedagogiskt stöd i hemmet.

Personalen i Familjebehandlingsgruppen

Familjebehandlarna har olika bakgrund men gemensamt är att alla är socionomer eller beteendevetare och att har genomgått terapeutisk vidareutbildning.

Barn- och ungagruppen

Barn- och ungagruppen är de socialsekreterare som arbetar med råd, stöd och behandling för barn, unga och deras familjer.

Stödet kan bestå av:

  • kontaktfamilj
  • kvalificerat kontaktmannaskap
  • kvalificerad kontaktperson
  • familjebehandling
  • placering i familjehem
  • placering i HVB-hem, hem för vård och boende
  • stödboende för ungdomar

Utredning:

Socialsekreterarna utreder barns behov efter att en anmälan eller ansökan har kommit in. Utredningarna görs enligt BBIC - Barns behov i centrum. De följer också upp beviljade biståndsbeslut för att se till att det har avsedd effekt.

Det vanligaste är att bistånd beviljas enligt socialtjänstlagen, SoL, då familjen och socialsekreteraren är överens om att stödet behövs.

I undantagsfall sker vården enligt lagen om vård av unga, LVU. Detta sker då barnet eller ungdomen har behov av stöd men inte själv samtycker eller då föräldrarna inte samtycker.

Personalen i Barn- och ungagruppen

Socialsekreterarna i Barn- och ungagruppen har i första hand socionomutbildning.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.