Faderskap, föräldraskap

För barn till föräldrar som inte är gifta med varandra måste faderskapet eller föräldraskapet formellt fastställas.

En far går med sin dotter på en stig.

När ett barn föds och ni som föräldrar inte är gifta eller lever i ett samkönat förhållande måste faderskapet respektive föräldraskapet bekräftas i en formell handling. Först när ni har undertecknat faderskapet eller föräldraskapet, får barnet juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn.

Faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelser där föräldrarna är sammanboende handläggs av assistent i respektive kommun.

Bekräftelse kan oftast göras direkt till Skatteverket

För barn födda efter 1 januari 2022 kan bekräftelsen gå direkt till Skatteverket om:

  • om föräldrarna är myndiga och folkbokförda i Sverige
  • barnet är folkbokfört i Sverige
  • bekräftelsen sker inom 14 dagar från barnets födelse
  • föräldrarna har e-legitimation
  • föräldrarna inte har skyddade personuppgifter

Om en faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelse inte kan göras:

Om du inte kan bekräfta faderskap eller föräldraskap vid Skatteverket kan du kontakta familjerätten i Stenungsund. Utredningen kan påbörjas före barnets födelse. Vill ni påbörja utredningen innan barnet är fött kan ni ringa och beställa tid.