Logotyp

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson

Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn och ungdomar behöver stöd av en annan familj eller person. Det kan vara allt ifrån att flytta till en annan familj till att träffa en person några enstaka gånger.

Ett barn håller en person i handen.

Familjehem

Ett familjehem är ett hem som, på uppdrag från socialtjänsten, tar emot ett barn eller en ungdom som av någon anledning inte kan bo hos sina föräldrar. Familjehemmet ger barnet eller ungdomen trygghet, vård och omsorg.

Orsakerna till att ett barn eller en ungdom placeras i familjehem är olika. Föräldrarna kan, av olika anledningar, har svårt att ta hand om sitt barn. Barnet eller ungdomen kan behöva ett familjehem på grund av egna behov och svårigheter.

Kontaktfamilj

Ibland kan ett barn eller en ungdom ha behov av att får komma till en annan familj några dygn i månaden. Familjen som barnet eller ungdomen då kommer till kallas kontaktfamilj.

Det kan bero på flera olika saker att ett barn eller en ungdom behöver ombyte och stöd. Det kan handla om både fysiska, psykiska och sociala svårigheter och problem, till exempel isolering och att familjen saknar ett socialt nätverk som kan hjälpa till.

Kontaktperson

En kontaktperson är en person som träffar ett barn, en ungdom eller en vuxen person som behöver stöd i olika sammanhang. Det kan handla om att behöva hjälp och stöd i olika sociala sammanhang, att komma igång med en aktivitet eller kanske ha någon att prata med om olika utmaningar i livet. Behovet kan variera från någon gång per månad till flera gånger i veckan.

Har du möjlighet att ta emot ett barn eller en ungdom?

Många som är eller har varit familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson upplever att det man bidrar med ger väldigt mycket tillbaka. Att ställa upp som medmänniska, öppna upp sitt hem för någon annan och ge av sin tid är en insats som kan göra stor skillnad för en annan människa.

Är du redo att öppna ditt hem för någon annans barn eller ungdom:

  • som av olika skäl inte kan bo tillsammans med sina föräldrar
  • som flyr från krig och kommer till Sverige utan föräldrar

För dessa barn är det viktigt att de får en trygg och stabil familj att bo hos oavsett om det är för kortare eller längre tid.

Anmäl ditt intresse!

Familjehem Sverige är en nationell tjänst som vi använder. Där kan du få svar på dina frågor och anmäla ditt intresse.