Kris och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Pålitlig information

När du läser information om kriget och säkerhetsläget i vår omvärld är det viktigt att du är källkritisk och väljer dina källor med omsorg.

Fundera på:

  • Vem ligger bakom informationen?
  • Varför finns informationen?
  • Hur fick du tag på informationen?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?

Det är vanligt med desinformationskampanjer och ryktesspridning kopplade till det säkerhetspolitiska läget.

Om du eller någon i din närhet är orolig:

Det många som känner sig oroliga över säkerhetssituationen i vår omvärld. Om du eller någon i din närhet är orolig finns det stöd att få.

Hemberedskap

Med tanke på det försämrade säkerhetsläget i Europa kan det vara ett bra tillfälle att se över hur förberedd du är för en kris. Att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka kallas för att ha en hemberedskap.

Vid en kris kommer hjälpen från samhället först att gå till den som bäst behöver den, så de flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva ett tag. Den svenska regeringen anser att alla människor som inte har ett omedelbart hjälpbehov vid en allvarlig händelse, bör kunna ta ansvar för den egna försörjningen i en vecka. Men regeringen tar också hänsyn till att vi alla har olika förutsättningar, likväl som att vi alla kommer att behöva hjälpas åt.

MSB uppmanar dig att stärka din hemberedskap i lugn takt och i solidaritet med andra och för samhället i stort. Krisinformation ger tips om hur du kan förbereda din hemberedskap.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.