VMA

På Orust finns inte Hesa Fredrik. Det är bara cirka 50 procent av Sveriges befolkning som bor inom hörbart avstånd från en ljudsändare och som kan höra signalen om de befinner sig utomhus.

Systemet är designat för att varna utomhus och hörs inte alltid inomhus.

VMA går även ut via SVT och P4 Trafikradion, så den som har på radio eller TV kan nås.

Du kan få information om pågående VMA på flera olika sätt, bland annat via internet och i några olika appar som du kan ladda ned till din smarta mobiltelefon.

Nya metoder

MSB är den myndighet som ansvarar för VMA-systemet och utvecklingen av det. Det pågår löpande arbete med att hitta nya metoder och tekniker som kan komplettera dagens VMA-system.