Räddningstjänstens råd och anvisningar

Räddningstjänsten har flera råd och anvisningar.

Syftet med råd och anvisningar är att sammanställa och underlätta tolkning från lagstiftning och regelverk samt även förtydliga räddningstjänstens syn inom olika områden.