Trygg på Orust

Tillsammans med polisen arbetar vi för att du ska känna dig trygg och säker.

Vårt gemensamma medborgarlöfte syftar till öka tryggheten, förebygga brott, öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och stärka förtroendet för polisen.

Medborgardialogerna är en viktig del i våra lägesbilder som ligger till grund för medborgarlöftena. Genom en digital medborgardialog hösten 2020 fick vi in över 600 svar.

Den visade att dom flesta känner sig trygga här på Orust, men vittnade också om problemområden som buskörning, fortkörning, kriminalitet och oro för alkohol och droger. Vi fick också in tips att arbeta vidare med där det togs upp vikten av förebyggande arbete vuxennärvaro, polisnärvaro, hastighetssänkningar och förslag på fysiska åtgärder.

Vi kommer att ta med det i vårt fortsatta trygghetsarbete och en del av det pågar redan. Exempel på det är fältarbete, hastighetskontroller, föräldrastöd och att skapa goda relationer med ungdomarna.

När det gäller förslag på fysiska åtgärder som cykelbanor och hastighetssänkningar så kommer dom förslagen att gå vidare till de som arbetar med plan- och trafikfrågor.

Hjälp Polisen

Något som uppmärksammats och som skapar otrygghet är fortkörning och buskörning. För att kunna åtgärda detta behöver Polisen hjälp med information om tid, plats, fordonstyp och registreringsnummer.

Hur upplever du tryggheten? Undersökning 2021

Skala 1-5, ­1 inte trygg alls - 5 mycket trygg

Antal

Procent

1

23

3,9

2

45

7,7

3

103

17,5

4

224

38,1

5

193

32,8

Totalt antal svarande

588

100

Stapelbild över antal svar om trygghet
Om du upplever otrygghet i ditt närområde, ange orsak/orsaker

Orsak

Antal

Procent

Buskörning

207

53,1

Kriminalitet

142

36,4

Mörka gator och gångvägar

128

32,4

Narkotika

133

34,1

Rattfylleri/drograttfylleri

193

49,5

Ungdomsgäng

80

20,5

Totalt antal svarande

883

226,4

Stapelbild över orsaker om otrygghet

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.