Nordvästsvenska Initiativet

Tre enade kommuner i ett gemensamt initiativ för bättre infrastruktur inom Stenungsund, Tjörn och Orust. Bättre och säkrare vägar, en bro mellan Orust och fastlandet samt dubbelspår för tåget på Bohusbanan är förbättringar som kommunerna gemensamt föreslår i Nordvästsvenska Initiativet.

Vår symbol för Nordvästsvenska Initiativet och satsningen som vi gör tillsammans med näringslivet.

I en samverkan mellan kommunerna och det lokala näringslivet har vi gemensamt paketerat förslaget Nordvästsvenska Initiativet med kort- och långsiktiga förbättringsåtgärder för infrastrukturen i delregionen. Nordvästsvenska Initiativet tar hänsyn till kommunalt ansvar såväl som till frågeställningar som måste beslutas regionalt och nationellt.

Nordvästsvenska Initiativets tre huvudområden

  • Åtgärdsvalsstudie initieras och genomförs för hela vägsträckan väg 160, genom Stenungsund, förbi Tjörns infart och vidare till Orust.
  • Fortsatt utbyggnad av Södra Bohusbanan genom att gå vidare med resultaten från den idéstudie som redan är framtagen för banan.
  • En bro mellan Orust och fastlandet.

Bro mellan Orust och fastlandet

Under fyra års tid har Stenungsund, Tjörn och Orust (STO-regionen), enligt varje kommuns beslut i kommunfullmäktige, bedrivit ett utredningsarbete om en fast förbindelse mellan Orust och fastlandet vid E6 norr om Stenungsund.

Startskottet var ett beslut från 2014 då Fyrbodals kommunalförbund ställde sig bakom ett förslag att göra en första kalkyleringsutredning, vilken Västra Götalandsregionen (VGR) då finansierade.

Kalkylen låg sedan till grund för fortsatt utredning genom en samhällsekonomisk analys utifrån Trafikverkets Samkalk/Sampers modell.

Analysen delfinansierades av Västra Götalandsregionen med 50 procent och Stenungsund, Tjörn och Orust resterande 50 procent. Enligt den utredningen är lönsamheten stor. Nettonuvärdeskvoten ligger mellan 5 och 6. Det är få infrastrukturprojekt som har så hög lönsamhet. En jämförelse som WSP gjort med de 130 projekt i nationell plan visar att endast 7 stycken projekt har högre lönsamhet.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.