Parkering

Våra samhällen får många besökare under sommaren. I vissa samhällen är det svårt att hitta parkering under högsäsong.

I vår digitala karta Parkera på Orust hittar du följande parkeringar samt aktuella avgifter och regler:

 • Parkeringar
 • Husbilsparkeringar
 • Trailerparkeringar
 • Boendeparkeringar
 • Pendelparkeringar

I den digitala kartan finns även information om hur du kan göra om du fått felparkeringsavgift.

Tillstånd för boendeparkering i Ellös

Tillstånd för boendeparkering i Ellös köper du via EasyPark. Detta görs enklast via appen, där du hittar de olika tillstånden genom att söka på områdeskod: 6701.

Vid nyansökan om tillstånd för boendeparkering måste du kontakta Ellös vägförening för godkännande. Har du tidigare tillstånd och ska förnya detta behöver du inte kontakta Ellös vägförening utan kan förnya det direkt i appen. Har du idag ett tillstånd som är köpt via parkera.se kommer detta att gälla hela perioden som du betalat för.

Tillstånd för boendeparkering i Mollösund

Tillstånd för boendeparkering i Mollösund köper du via EasyPark. Detta görs enklast via appen, där du hittar de olika tillstånden genom att söka på områdeskod: 71815.

Vid nyansökan om tillstånd för boendeparkering måste du kontakta oss för godkännande. Har du tidigare tillstånd och ska förnya detta behöver du inte kontakta oss utan kan förnya det direkt i appen.

Har du idag ett tillstånd som är köpt via parkera.se kommer detta att gälla hela perioden som du betalat för.

Krånglar det?

 • Om det uppstår problem vid byte eller tillägg av registreringsnummer i appen saknar vi troligtvis ditt telefonnummer i vårt system. Kontakta oss gärna då via kontaktformuläret högst upp på denna sida.
 • Om det uppstår andra problem kontaktar du EasyPark.

Hyra parkeringsplats i Tuvesvik

Bor du eller verkar på öarna som hör till Orust kommun och har behov av parkeringsplats?

Innanför säkerhetsstaketet på gemensamhetsanläggningarna Lavön ga:3 och ga:4 i Tuvesvik finns cirka 65 parkeringsplatser för uthyrning.

Du kan ansöka om att få hyra en parkeringsplats via vår e-tjänst "Parkeringsplats i Tuvesvik - ansökan".

Information om ansökan

Ansökningarna behandlas enligt följande prioriteringsordning:

 1. Åretruntbostad som inte har någon parkeringsplats.
 2. Samhällsviktig verksamhet.
 3. Fritidsbostad som inte har någon parkeringsplats.
 4. Övriga verksamheter med behov av parkeringsplats.
 5. Åretruntbostad som endast har en parkeringsplats.
 6. Fritidsbostad som endast har en parkeringsplats.

Sista ansökningsdag är 14 november för parkeringsplats 2024. Tilldelning av parkeringsplatser påbörjas 15 november, vid fler ansökningar än tillgängliga parkeringsplatser tilldelas platserna utifrån ansökningsdatum.

Parkeringsplatsen hyrs årsvis och vem som får hyra bestäms utifrån prioriteringsordningen ovan.

Markerat område för p-platser Tuvesvik - innanför säkerhetsstaket.Förstora bilden

P-platser inom markerat område.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.