Vägbidrag

Du som har en vägsamfällighet kan söka om statligt bidrag till enskilda vägars skötsel och underhåll.

Bidrag

Trafikverket har information om regelverk och förutsättningar för statligt bidrag till enskild väghållning.

Väg genom ett grönt fält med gula maskrosor.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.