Logotyp

Vägbidrag

Du som har en vägsamfällighet kan söka om statligt bidrag till enskilda vägars skötsel och underhåll.

Bidrag

Trafikverket har information om regelverk och förutsättningar för statligt bidrag till enskild väghållning.

Väg genom ett grönt fält med gula maskrosor.