Orusts kulturpris

Orusts kulturpris delas ut till en pristagare som på ett förtjänstfullt sätt har utfört en kulturgärning för Orust kommun och dess invånare.

Priset delas ut vartannat år till en nominerad som på ett förtjänstfullt sätt har utfört en kulturgärning för Orust kommun och dess invånare.

Insatser

Orusts kulturpris utdelas för insatser inom

 • litteratur
 • konst
 • kulturminnesvård
 • hembygdsforskning
 • musik
 • dans
 • teater
 • slöjd
 • bildningsverksamhet
 • eller annan kulturell verksamhet.

Priset kan ges till

 • en enskild person
 • flera personer gemensamt
 • en förening eller sammanslutning

Endast de kandidater som föreslås, nomineras som kulturpristagare. Ingen enskild kan få kulturpriset två gånger.

Nästa gång priset delas ut är hösten 2024. Beslut om utdelning av kulturpriset fattas av utskottet för samhällsutveckling under oktober månad.

Orusts kulturpris instiftades 1973.

Kulturpristagare

År

Pristagare

2022

Johnny och Christina Andersson (kulturminnesvård)

2019

Berit Thorburn (hembygdsvård)

2018

Orust skolfartygsförening Förlig Vind T/S Westkust (sjökultur)

2017

Helen Olsson (hembygd)

2016

Helga Gmelin Hussels (musik), Berit Kjeldsen (teater)

2015

Leif Gustavsson, Göran Rohdén och Folke Almegius (kultur)

2014

Sune Johansson och Gunilla Isaksson (hembygd)

2013

Anders Gustafsson (hembygd)

2012

Lotta Rossövik (visor)

2011

Gåke Gunnarsson (musik)

2010

Föreningen Mollösunds museisektion (hembygd)

2009

Sten Hallberg (hembygd)

2008

Majvor Olsson och Kurt Olsson (teater)

2007

Erik Gustavsson (journalistik)

2006

Eric Jacobsson (hembygd)

2005

Lilian och Folke Gustavsson (teater, revy, lyrik)

2004

Gull-Britt Niklasson och Orust Folkdansgille

2003

Helge Jakobsson (musik) och Stina Rössberg (hembygd)

2002

Torvald Johansson (litteratur)

2001

Dokumentationsgruppen för bevarandet av Svanesunds historia (hembygd)

2000

Lilly Rutgersson (sång och hembygd)

1999

Orusts Skolfartygsförening Förlig Vind (sjökultur)

1998

Göran Pettersson (hembygd) och Birgitta Alexandersson (körsång)

1997

Olof Nilsson (konst)

1996

Birgitta och Bengt Zinnerström (hembygd), Georg Skansebo (sjöfart) och Egon Haglund (sjöfart)

1995

Daga Lundsten (visor) och Ingvar Lundsten (musik)

1994

Märta Fredrikson (folkbildning)

1993

Orusts Teaterförening och Roger Sjöberg (teater)

1992

Nils Tengby (hembygd)

1991

Karl Hermansson (hembygd)

1990

Erik Askland (hembygd)

1989

Fred Leyman (konst)

1988

Ingrid Samuelsson (hemslöjd) och Walter Nyberg (hembygd)

1987

Olof Brattö (hembygd)

1985

Martin Martinsson (folkvisor)

1982

Henry Emanuelsson (hembygd)

1979

Gunnar Andersson (folkdans)

1976

Rutger Olsson (körsång)

1973

Erik Skantorp och Karl-Gustav Kråssekärr (hembygd)

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.