Logotyp

Orusts Sparbanks kulturstipendium

Orusts Sparbank har instiftat ett kulturstipendium om 25 000 kronor som ställts till kommunens förfogande.

Stipendiet kan sökas av enskilda kommuninvånare från Orust, ungdomar såväl som vuxna, som önskar stöd för kulturell verksamhet.

Ansökan

Du kan söka för:

  • Utbildning och studieresor
  • Utrustning och utställningar
  • Film- och musikinspelningar
  • Framställning av litterära och konstnärliga verk
  • Annan kulturell verksamhet

Ansökningstiden är 1 september till den 1 oktober årligen. Använd e-tjänsten för att skicka in din ansökan.