Stipendium för Global solidaritet

Stipendiet vänder sig till barn och ungdom upp till 20 år, varaktigt bosatta i Orust kommun och med engagemang i den globala solidariteten.

Stipendiet har en årlig summa av 5 000 kronor.

Stipendiets syfte:

  • att leda till ökade kunskaper om rättvisefördelningen av jordens resurser
  • att öka den internationella förståelsen
  • att motverka främlingsfientlighet

Projektet ska ha minst en av dessa tre grundsatser som huvudtema.

Stipendiets utdelning:

Stipendiet delas ut i december månad. Stipendiet kan delas ut helt eller delat i flera poster till en eller flera sökande.

Ansökan ska vara kommunförvaltningen tillhanda senast den 1 oktober för att kunna beaktas vid årets utdelning.

Ansökan handlägges av kommunförvaltningen och utdelas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Om kommunförvaltningen finner att ingen av de sökande uppfyller ovan angivna krav, delas inget stipendium ut för det året.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.