Logotyp

Föreningsstöd

Varje år fördelar vi stöd till föreningar och organisation som bedriver verksamhet i vår fina kommun.

En del av ett vitt trähus med blå fönster syns. Det är mycket utsirade snickerier på huset.

Föreningen eller organisationen ska vara verksam i kommunen och huvudsakligen ha medlemmar som är bosatta i kommunen. Föreningen eller organisationen ska vara av ideell karaktär.

Med hjälp av föreningsstöd främjas Orustbornas möjligheter till ett aktivt föreningsliv, där de kan delta på egna villkor. Det ska stödja ett föreningsliv som är uppbyggt på demokratiska grunder och som erbjuder ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Ett rikt föreningsliv spelar en viktig roll för kommunens utveckling.

Möjligheten till stöd ska ges till ideella föreningar som arbetar efter antagna, demokratiska stadgar och har årsmöten, en vald styrelse, revisor och i övrigt arbetar enligt vedertagna krav på demokrati.

Föreningsstöd ska stödja

  • Ideella barn- och ungdomsföreningar
  • Ideella organisationer eller föreningar och som arbetar med socialt stöd och som främjar arbete med de som har en funktionsnedsättning
  • Ideella organisationer eller föreningar som främjar det lokala kulturutbudet
  • Ideella organisationer eller föreningar som erbjuder ett rikt fritidsutbud för pensionärer
  • Studieförbund verksamma inom Orust kommun
Årskalender för ansökan om föreningsstöd

Datum

Typ av stöd

31 januari

Stöd för investering, projektutveckling

30 januari

Deltagande i sportlovsaktivitet

25 februari

Lokalt aktivitetsstöd

1 mars

Driftsstöd till föreningsägd idrottsanläggning

1 mars

Driftsstöd till föreningsägd verksamhetslokal

1 mars

Driftsstöd till hyrd lokal

1 mars

Driftsstöd till hyrd/avtalad kommunal lokal/anläggning

1 mars

Stöd till upprustning av badplatser

1 mars

Stöd till pensionärsföreningar

1 mars

Stöd till handikappföreningar

1 mars

Stöd till museiverksamhet/dokumentation

1 april

Ersättning för sportlovsaktivitet

1 maj

Tider i idrottslokaler

1 maj

Registrering av förening

15 maj

Årligt driftstöd för simskola

25 augusti

Lokalt aktivitetsstöd

1 oktober

Stöd till föreningsdriven simskola