Hälleviksstrands gästhamn

Hälleviksstrand på Orusts västsida hittar du 9 kilometer söder om Ellös och 8 kilometer norr om Mollösund.

Hamn med båtar som ligger förtöjda

Koordinater 58° 07,4 N, 11° 26,7 E.

Hamnen är öppen 1 maj till 31 augusti.

Platsantal och service

 • 8 platser
 • Djup 1,5-3,5 meter
 • El - tänk på att inte använda samtliga elapparater i din båt samtidigt för då blir säkringarna i land överbelastade och löser ut
 • Servicebyggnad med toalett, dusch, ramp
 • Hamnen är kontantfri. Avgift betalas i kortautomat som sköts av Gomarina
Förstora bilden

Gästhamnsplatser enligt röd markering.

Hamntelefon

0761-01 20 69

Avgift per dygn inklusive el och dusch

Vecka

0-12,99 meter

13-17,99 meter

över 18 meter

Dagbiljett

1-22

150 kr

180 kr

200 kr

Ingen avgift

23-24

220 kr

305 kr

345 kr

65 kr

25-32

270 kr

375 kr

430 kr

65 kr

33-35

220 kr

305 kr

335 kr

65 kr

36-52

150 kr

180 kr

200 kr

Ingen avgift

Så här betalar du

I hamnen finns en betalningsautomat där du kan betala med kort. I displayen väljer du rätt biljett efter längden på din båt samt hur länge du tänker stanna i hamnen. Efter att du betalat kommer automaten att skriva ut en biljett tillsammans med kvittot.

På biljetten hittar du koderna till toaletterna och soprum om dessa är belagda med kod i hamnen du besöker.

Fäst gärna biljetten så synligt som möjligt på båten.

Vi erbjuder också betalning via Gomarinas egna app, som du kan hitta i App Store eller Google Play. Betalar du med appen får du istället kvitto och biljett skickat till dig digitalt till din smartphone.

Skannar du QR-koden i hörnet på bilden nedan kommer du direkt till rätt applikation i App Store.

Hamnen tar inte emot kontanter.

Tillgångar

I Hälleviksstrand har du tillgång till:

 • Boende
 • Restaurang, café
 • Kiosk
 • Buss, Västtrafik
 • Båtturer
 • Fisketurer

Avfall

Hushållsavfall omhändertas vid hamnens servicestation. Sortera ut glas för återvinning.

Farligt avfall

Hamnen kan inte ta hand om farligt avfall som bilbatterier och spillolja. Dumpa inte sådant avfall i hamnen eller i havet, lämna in det till en återvinningscentral. Närmaste återvinningscentral på Orust heter Månsemyr.

Karta över gästhamnen

Kartan kan du använda för att få information om service i gästhamnen.