Henåns gästhamn

På Orusts norra del ligger Henån, kommunens centralort med handelstorg, systembolag, båtbutik och vandrarhem med mera.

En hamn med en massa båtar.

Hamnen är öppen från 1 juni till 31 augusti.

Platsantal och service

 • 10 platser.
 • Djup cirka 1-2,5 meter.
 • Toalett, dusch och ramp.
 • Sugtömningsstation där fritidsbåtar kan tömma sina latrintankar, mellan 1 april och 31 oktober.
 • Hamnen är kontantfri. Avgift betalas med mobilapplikation.
Foto med hamnens gästplatser markeradeFörstora bilden

Gästhamnsplatser enligt röd markering.

Hamntelefon

0761-01 20 69

Avgift per dygn inklusive el och dusch

Vecka

0-12,99 meter

13-17,99 meter

över 18 meter

Dagbiljett

1-22

150 kr

180 kr

200 kr

Ingen avgift

23-24

220 kr

305 kr

345 kr

65 kr

25-32

270 kr

375 kr

430 kr

65 kr

33-35

220 kr

305 kr

345 kr

65 kr

36-52

150 kr

180 kr

200 kr

Ingen avgift

Så betalar du avgiften

Vi erbjuder betalning via Gomarinas egna app, som du kan hitta i App Store eller Google Play. Betalar du med appen får du kvitto och biljett skickat till dig digitalt till din smartphone.

GoMarina, App Store Länk till annan webbplats.

GoMarina, Google Play Länk till annan webbplats.

Du kan också skanna QR-koden i hörnet på bilden nedan, så kommer du direkt till rätt applikation i App Store eller Google Play.

Hamnen tar inte emot kontanter.

Henåns gästhamn har ingen biljettautomat. Endast app-betalning gäller.

Tillgångar

I Henån har du tillgång till:

 • Bensin, diesel
 • Matvaruaffärer
 • Systembolag
 • Bank
 • Boende
 • Restaurang, café
 • Vårdcentral
 • Tandvård
 • Apotek
 • Busskommunikation Västtrafik.

Sugtömning

Båtar som har toalettsystem med däckbeslag kan använda hamnens sugtömningsstation. Med ett speciellt munstycke töms även "PortaPotti-toaletter" vid sugtömningsstationen.

Sugtömningsstationen finns placerad vid båttappen.

Använd inte stationen till att tömma slagvatten eller oljetanken.

Avfall

Hushållsavfall omhändertas vid hamnens servicestation. Sortera ut glas för återvinning. Engångsgrillar omhändertas separat i en återvinningsställning.

Farligt avfall

Hamnen kan inte omhänderta farligt avfall som bilbatterier och spillolja. Dumpa inte sådant avfall i hamnen eller i havet, lämna in det till en återvinningscentral. Närmaste återvinningscentral på Orust heter Månsemyr.

Karta över gästhamnen

Kartan kan du använda för att få information om service i gästhamnen.

Koordinater 58° 14,4 N, 11° 40,7 E.