Logotyp

Henåns gästhamn

På Orusts norra del ligger Henån, kommunens centralort med handelstorg, systembolag, båtbutik och vandrarhem med mera.

En hamn med en massa båtar.

Koordinater 58° 14,4 N, 11° 40,7 E

Under säsongen 2022 är gästhamnen stängd!

Med anledning av färdigställande av ombyggnation av östra sidan av hamnen används gästhamnsplatserna som fasta båtplatser.

Platsantal och service

 • 30 platser
 • Djup 1- 2,5 meter
 • Toalett, dusch, tvättmaskin, ramp
 • Trådlöst Internet Telia Homerun
 • Sugtömningsstation där fritidsbåtar kan tömma sina latrintankar, mellan 1 april och 31 oktober

I Henån har du tillgång till:

 • Bensin, diesel
 • Matvaruaffärer
 • Systembolag
 • Bank
 • Boende
 • Restaurang, café
 • Vårdcentral
 • Tandvård
 • Apotek
 • Busskommunikation Västtrafik

Avfallsinformation

Sugtömning

Båtar som har toalettsystem med däckbeslag kan använda hamnens sugtömningsstation. Med ett speciellt munstycke töms även "PortaPotti-toaletter" vid sugtömningsstationen.

Sugtömningsstationen finns placerad vid båttappen.

Använd inte stationen till att tömma slagvatten eller oljetanken.

Avfall

Hushållsavfall omhändertas vid hamnens servicestation. Sortera ut glas för återvinning. Engångsgrillar omhändertas separat i en återvinningsställning.

Farligt avfall

Hamnen kan inte omhänderta farligt avfall som bilbatterier och spillolja. Dumpa inte sådant avfall i hamnen eller i havet, lämna in det till en återvinningscentral. Närmaste återvinningscentral på Orust heter Månsemyr.

Karta över gästhamnen

Kartan kan du använda för att få information om service i gästhamnen.