Stockens gästhamn

Stocken på Orusts västsida hittar du 8 kilometer söder om Ellös och 15 kilometer norr om Mollösund.

Röd bod intill havet.

Koordinater 58° 09,0 N, 11° 25,0 E

Hamnen är öppen 1 maj till 31 augusti.

Platsantal och service

  • 10 platser
  • Djup 4 meter
  • El - tänk på att inte använda samtliga elapparater i din båt samtidigt för då blir säkringarna i land överbelastade och löser ut
  • Servicebyggnad med toalett, dusch
  • Hamnen är kontantfri. Avgift betalas i kortautomat som sköts av Gomarina

Hamnkapten

Thord Andersson
0761-01 20 69

Avgift/dygn inklusive el och dusch

Vecka

0-12,99 meter

13-17,99 meter

18 meter

Dagbiljett

1-22

140 kr

170 kr

190 kr

60 kr

23-24

210 kr

295 kr

335 kr

60 kr

25-32

260 kr

365 kr

415 kr

60 kr

33-35

210 kr

295 kr

335 kr

60 kr

36-52

140 kr

170 kr

190 kr

60 kr

Tillgång till:

  • Restaurang, café
  • Boende
  • Buss, Västtrafik
  • Bangolf

Avfallsinformation

Avfall

Hushållsavfall omhändertas vid hamnens servicestation. Sortera ut glas för återvinning.

Farligt avfall

Hamnen kan inte ta hand om farligt avfall som bilbatterier och spillolja. Dumpa inte sådant avfall i hamnen eller i havet, lämna in det till en återvinningscentral. Närmaste återvinningscentral på Orust heter Månsemyr.

Karta över gästhamnen

Kartan kan du använda för att få information om service i gästhamnen.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.