Logotyp

Stockens gästhamn

Stocken på Orusts västsida hittar du 8 kilometer söder om Ellös och 15 kilometer norr om Mollösund.

Röd bod intill havet.

Koordinater 58° 09,0 N, 11° 25,0 E.

Hamnen är öppen 1 maj till 31 augusti.

Platsantal och service

  • 10 platser
  • Djup 4 meter
  • El - tänk på att inte använda samtliga elapparater i din båt samtidigt för då blir säkringarna i land överbelastade och löser ut
  • Servicebyggnad med toalett, dusch
  • Hamnen är kontantfri. Avgift betalas i kortautomat som sköts av Gomarina
Karta visande gästhamnsplatser i Stockens gästhamnFörstora bilden

Gästhamnsplatser enligt röd markering.

Hamnkapten

Thord Andersson.
0761-01 20 69

Avgift per dygn inklusive el och dusch

Vecka

0-12,99 meter

13-17,99 meter

18 meter

Dagbiljett

1-22

150 kr

180 kr

200 kr

Ingen avgift

23-24

220 kr

305 kr

345 kr

60 kr

25-32

270 kr

375 kr

430 kr

60 kr

33-35

220 kr

305 kr

345 kr

60 kr

36-52

150 kr

180 kr

200 kr

Ingen avgift

Så här betalar du

I hamnen finns en betalningsautomat där du kan betala med kort. I displayen väljer du rätt biljett efter längden på din båt samt hur länge du tänker stanna i hamnen. Efter att du betalat kommer automaten att skriva ut en biljett tillsammans med kvittot.

På biljetten hittar du koderna till toaletterna och soprum om dessa är belagda med kod i hamnen du besöker.

Fäst gärna biljetten så synligt som möjligt på båten.

Vi erbjuder också betalning via Gomarinas egna app, som du kan hitta i App Store eller Google Play. Betalar du med appen får du istället kvitto och biljett skickat till dig digitalt till din smartphone.

Skannar du QR-koden i hörnet på bilden nedan kommer du direkt till rätt applikation i App Store.

Hamnen tar inte emot kontanter.

Tillgångar

Vid Stockens gästhamn har du tillgång till:

  • Restaurang, café
  • Boende
  • Buss, Västtrafik
  • Bangolf

Avfall

Hushållsavfall omhändertas vid hamnens servicestation. Sortera ut glas för återvinning.

Farligt avfall

Hamnen kan inte ta hand om farligt avfall som bilbatterier och spillolja. Dumpa inte sådant avfall i hamnen eller i havet, lämna in det till en återvinningscentral. Närmaste återvinningscentral på Orust heter Månsemyr.

Karta över gästhamnen

Kartan kan du använda för att få information om service i gästhamnen.