Orust Tvärs

Orust Tvärs en natur- och kulturstig från kust till kust på 40 kilometer. Vandringsleden är en del av Kuststigen som går genom Bohuslän.

Orust Tvärs går mellan Svanesund och Ängön. Det finns 64 skyltade kultur- och naturminnen på stigen. Orust Tvärs är ett lokalt naturvårdsprojekt.

Den 4 mil långa vandringsleden Orust Tvärs är en givande kulturgeografisk upplevelse. Den ger många bra exempel på hur kulturlandskapet har utvecklats och förändrats alltsedan de första människorna kom till Orust för mer än 10 000 år sedan och fram till våra dagar.

Vandringsleden går från havsnivån mellan kommunens östra och västra kuster och når på vissa platser mer än 100 meters höjd över havet.

Orust Tvärs är en del av Kuststigen Bohuslän. Kuststigen har blå färgmarkering på stolpar och utefter ledens sträckning lämnas information om intressanta platser och objekt.

Kuststigen

Kuststigen är ett samarbete mellan Norge och Sverige i projekt Kustnära vandringsleder. Kuststigen Bohuslän går genom Uddevalla, Stenungsund, Orust, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum och Strömstad kommuner.

Köp Kuststigens karthäfte

Boken Kuststigen Bohuslän, med kartor och beskrivningar, finns att köpa på Turistbyrån i Henån. Karthäftet beskriver ledens stäckning etappvis på kartblad i skala 1:50 000 med information om sevärdheter och praktiska tips.

Nordsjöleden

Vandringsleden Kuststigen Bohuslän ingår, tillsammans med Kyststien Ostfold, i Nordsjöleden och ansluter vid flera platser till Bohusleden. Nordsjöleden är ett gemensamt ledsystem i länderna runt Nordsjön.