Gånggriften i Lunden

Gånggriften vid Lunden i Tegneby socken byggdes för omkring 5 000 år sedan.

Bild på ett fynd av en så kallad fotskål av lera och en skafthålsyxa (sedd uppifrån och från sidan)

Fynd av en så kallad fotskål av lera och en skafthålsyxa (sedd uppifrån och från sidan)

1915 undersökte arkeologen Wilhelm Ekman gånggriften i Lunden. Bland fynden fanns en elegant formad och dekorerad så kallad fotskål av lera och en skafthålsyxa (sedd uppifrån och från sidan).

Hur är graven byggd?

Den fyrkantiga gravkammaren är byggd av åtta stora, noga utvalda hällar, alla med plana insidor. Den har varit täckt av ett enda takblock, som senare spruckit itu. Från öppningen leder en gång mot sydost. Kammaren med gång omges av en flack rund hög av jord och sten, omkring tio meter i diameter.

Graven undersöktes 1915 under ledning av arkeologen Vilhelm Ekman. Då bestod gången av två par kantställda hällar med två takhällar, men Ekman kunde konstatera att den från början varit längre.

Utgrävningen

Inne i gravkammaren fann man bland annat krukskärvor, några redskap av sten och flinta, fem små bärnstensstycken och en s k dubbelknapp av bärnsten. I gången, men framför allt strax utanför mynningen, låg ett antal rikt dekorerade skärvor från olika lerkrukor. Det kan bero på att man avsiktligt krossat kärlen på platsen som en offerhandling, eller på att de helt enkelt har röjts ut vid senare begravningar. Flera av fynden, inte minst de dekorerade krukskärvorna, tyder på kontakter med Danmark.

Den arkeologiska undersökningen fick ett tragiskt slut. När stenarna ställdes tillbaka föll det tunga takblocket ned och krossade Vilhelm Ekman.

Denna utgrävning var den sista i 1915 års omfattande utgrävningsprogram på Orust. Det blev arkeologen Nils-Arvid Enqvist, som tog hand om resultaten och publicerade dem i sin avhandling Stenåldersbebyggelsen på Orust och Tjörn från 1922. Strax här intill finns en minnessten över Vilhelm Ekman.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.