Elevhälsa, hälsovård

Inom barn- och elevhälsan finns ett flertal olika kompetenser som arbetar utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv.

I förskolans barnhälsa ingår specialpedagoger, samarbete med BVC, samt kontakt som förmedlas till psykolog. Specialpedagoger i förskolan arbetar med att ge stöd till förskolorna. De arbetar både konsultativt och handledande, på uppdrag av rektor.

I grundskolan finns lokala elevhälsoteam som består av rektor, kurator, specialpedagog och skolsköterska. Skolläkare kommer två gånger per termin, tid bokas genom skolsköterskan. Elevhälsan har tystnadsplikt, och regleras av lokala, nationella och internationella styrdokument.

Elevhälsans medicinska insats - skolhälsovård

Elevhälsans medicinska uppdrag.

  • Att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande.
  • Följa elevens utveckling, bevara och förbättra elevens fysiska och psykiska hälsa och verka för sunda levnadsvanor.

Alla elever erbjuds minst tre hälsobesök under grundskoletiden samt vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.