Ansök eller säg upp plats

Du kan använda våra e-tjänster för barnsomsorg när det passar dig dygnet runt.

Ansökan om barnomsorg kan du göra tidigast sex månader innan du har behov av barnomsorg.

Du använder e-tjänsterna på ShoolSoft när du vill ansöka om barnomsorgsplats eller önskar omplacering och överflyttning. E-tjänsten kräver Mobilt BankID.

Du kan

  • ansöka om barnomsorg
  • anger och byta omfattningsgrad, mer eller mindre än 15 h vistelsetid
  • säga upp barnomsorgsplats.
  • acceptera erbjudande om barnomsorg
  • ange och ändrar inkomstuppgifter
  • anger kontaktuppgifter utöver folkbokföring, till exempel e-post och telefonnummer

Folkbokförd i annan kommun

Om du är folkbokförd i annan kommun men önskar använda barnomsorg i Orust kommun är du välkommen med din ansökan. Använd blanketten Ansökan om barnomsorg i Orust kommun för barn som stadigvarande är folkbokförd i annan kommun. Vi kommer be din hemkommun om ett yttrande innan vi tar vårt beslut.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.