Logotyp

Ansök eller säg upp plats

Du kan använda våra e-tjänster för barnsomsorg när det passar dig dygnet runt.

Ansökan om barnomsorg kan du göra tidigast sex månader innan du har behov av barnomsorg.

Du använder e-tjänsterna på ShoolSoft när du vill ansöka om barnomsorgsplats eller önskar omplacering och överflyttning. E-tjänsten kräver Mobilt BankID.

I elevadministrationen kan du

  • ansöka om barnomsorg
  • anger och byta omfattningsgrad, mer eller mindre än 15 h vistelsetid
  • säga upp barnomsorgsplats.
  • acceptera erbjudande om barnomsorg
  • ange och ändrar inkomstuppgifter
  • anger kontaktuppgifter utöver folkbokföring, till exempel e-post och telefonnummer.

Folkbokförd i annan kommun

Om du är folkbokförd i annan kommun men önskar använda barnomsorg i Orust kommun är du välkommen med din ansökan. Skicka in ansökan med e-tjänsten nedan. Vi kommer be din hemkommun om ett yttrande innan vi tar vårt beslut.