Avgifter och regler barnomsorg

Barn kan få plats i barnomsorg från 1 års ålder tills barnet gått ur årskurs 6. Det gäller barn som bor eller ska bo stadigvarande i kommunen.

Plats kan fås från 1 års ålder. Placering sker efter anmälningsdatum. Vid flera anmälningar samma datum är turordning efter födelsedatum, äldst först. Avvikelser kan göras med hänsyn till barngruppens sammansättning.

Vi erbjuder barnomsorg till föräldrar som

 • arbetar
 • studerar
 • deltar i rehabiliteringsåtgärder
 • är arbetslösa
 • är föräldralediga

Arbetslös eller föräldraledig

Är du arbetslös eller föräldraledig får ditt barn vara i förskolan 15 timmar i veckan. Gäller barn i åldern 1-5 år.

Avgift för barnomsorg

En plats i barnomsorgen är ett abonnemang som löper under hela året, även under lov, semester och annan ledighet.

Hushållets inkomst

Avgiften grundas på hushållets inkomst.

Inkomstuppgift

En inkomstuppgift lämnas första gången när du ansöker om plats och därefter när familjens inkomster ändras. Du ansvarar själv för att ange rätt inkomstuppgift. Denna ska anges per månad, det vill säga hushållets uppskattade taxerade förvärvsinkomst delat på 12 månader.

Faktureras varje månad

Barnomsorgsavgiften faktureras för innevarande månads barnomsorg med förfallodag den siste i aktuell månad.

Delad faktura

Vid delad vårdnad där båda vårdnadshavare har ett barnomsorgsbehov får varje hushåll en egen faktura. Du ansvarar själv för att meddela oss familjeförändringar som påverkar din avgift.

Maxtaxa i förskola och fritidshem 2024

Vid en inkomst på 56 250 kronor eller högre i hushållet gäller högsta avgift.

Samma taxa för alla barn

Maxtaxan gäller även för barn där föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga.

Avgift för förskola 1-5 år

Det yngsta barnet i familjen är barn 1, det näst yngsta blir barn 2 och så vidare.

 • För barn 1 betalas 3 % av inkomsten - max 1 688 kronor per månad.
 • För barn 2 betalas 2 % av inkomsten - max 1 125 kronor per månad.
 • För barn 3 betalas 1 % av inkomsten - max 563 kronor per månad.
 • För barn 4 och fler betalas ingen avgift.

Reducering av avgiften sker med 25 % av ovanstående för barn som deltar i allmän förskola för 3-5 åringar och för barn som har omsorg som särskilt stöd (8 kap 7 § Skollagen).

Avgift för skolbarnsomsorg 6-12 år

(Gäller från och med 1 augusti det år barnet fyller 6 år.)

 • För barn 1 betalas 2 % av inkomsten - max 1 125 kronor per månad.
 • För barn 2 betalas 1 % av inkomsten - max 563 kronor per månad.
 • För barn 3 betalas 1 % av inkomsten - max 563 kronor per månad
 • För barn 4 och fler betalas ingen avgift.

Avgift för barn i fritidshem under skollov

Avgiften är 75 kronor per dag. Syskonrabatt finns inte.

Avgift för skjuts av skolbarn till/från dygnetruntöppen barnomsorgsavdelning

Avgiften är 50 kronor per resa med taxi från fritidshem till Ängsbergets förskola eller från Ängsbergets förskola till skola.

Avsluta barnomsorgsplats

Uppsägningstiden är två månader. Du betalar avgift hela uppsägningstiden.