Barnomsorg på obekväm arbetstid

Vi erbjuder omsorg för barn som har föräldrar med obekväma arbetstider. Verksamheten finns i egen lokal vid Ängsbergets förskola i Henån.

Barnomsorg på obekväm arbetstid är för barn från och med två års ålder till och med vårterminen det år barnet går ur årskurs 6. Du som vårdnadshavare har ditt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger.

Det finns ingen generell rättighet att få barnomsorg under obekväm arbetstid, vi gör behovsprövning för varje ansökan.

Som vårdnadshavarens har du ansvar för att hitta lösningar för ditt barns behov av omsorg.

Barnomsorg på obekväm arbetstid utgår även från barnets perspektiv och barns bästa enligt ny lag. Det finns ett rekommenderat maxtak för barns totala vistelsetid med hänsyn till barns rätt till vila enligt paragraf 31 i barnkonventionen.

Nattomsorg erbjuds från två års ålder. Vistelsetiden är max tre nätter i rad, sedan krävs två dygns vila enligt barnkonventionen och barns rätt till vila.

Omsorg kan beviljas i följande kategorier:

  1. Sen kvällsomsorg, måndag till och med fredag klockan 18:00-22:00.
  2. Nattomsorg, måndag till och med fredag klockan 22:00-06:00.
  3. Helgomsorg, fredag klockan 22:00 till och med måndag klockan 06:00.

Vi erbjuder inte barnomsorg på långfredag, påskafton, påskdagen, midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen.

Ansökan

Du använder e-tjänsterna på ShoolSoft när du vill ansöka om barnomsorgsplats på obekväm arbetstid. E-tjänsten kräver Mobilt BankID.

Din arbetstid ska styrkas med intyg eller schema från din arbetsgivare. Du som sökande ska också styrka att du prövat möjligheten att förändra din arbetstid. Inför beviljande av plats, görs en noggrann behovsprövning i varje enskilt fall. Beslut fattas inom två månader efter att vi har fått din ansökan. Placering kan inte garanteras inom önskad tid.

Avgift

Avgiften för omsorg vid obekväm arbetstid ryms inom reglerna för maxtaxa.

Förändrat behov

Schematider för behov av barnomsorg på obekväm ska kontinuerligt lämnas in minst en månad före det aktuella behovet. Platsen är aktuell så länge som arbetstidens schema visar behov av denna form av omsorg.

Om platsen inte används på två månader upphör rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid med omedelbar verkan.

Platsen upphör också vid föräldraledighet och måste sökas på nytt vid behov.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.