Allmän förskola

Syftet med den allmänna förskolan är att erbjuda alla barn pedagogisk stimulans och en gruppgemenskap. Den allmänna förskolan följer den nationella läroplanen för förskolan.

Regler

Det är en frivillig verksamhet för 3-5 åringar som gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Vi erbjuder plats i förskola med minst 525 timmar per år, vilket innebär 15 timmar per vecka, och följer skolans läsårstider. Ingen vistelse medges under skolloven eller studiedagar.

Rektor beslutar om vistelsetiden efter verksamhetens omfattning

Platsen är avgiftsfri och skolskjuts ingår inte.

Om ditt barn redan har en plats i förskolan reduceras avgiften med 25 %, vilket motsvarande 15 timmar per vecka, från och med höstterminen det år ditt barn fyller tre år.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.