Logotyp

Öppna förskolan

En trivsam miljö där du lätt träffar nya vänner. Öppna förskolan ingår i Familjecentralen.

Öppna förskolan är en mötesplats för barn, föräldrar och andra viktiga vuxna där ni har möjlighet att träffa nya vänner.

Du hittar oss på i Familjecentralens lokaler på Kaprifolvägen 2B i Henån, i samma byggnad som vårdcentralen Capio.

Alla familjer med barn i åldern 0-6 år i vår kommun ska känna sig välkomna och ges möjlighet att delta i Öppna förskolans verksamhet.

Öppna förskolan är en förebyggande och hälsofrämjande verksamhet där vuxna kan bolla sina tankar och erfarenheter med pedagoger och varandra, i syfte att stärka föräldrarollen.

Vi är en mötesplats i en lärande, utvecklande och pedagogisk miljö för barn och vuxna. Vi sätter barnets bästa i centrum och ser vuxna runt barnet som dess viktigaste resurs.

  • Alla barn upp till 6 år är välkomna tillsammans med en vuxen.
  • Du som väntar barn är välkommen.
  • Det är gratis att besöka oss.
  • På en del av våra aktiviteter, som till exempel kurs i spädbarnsmassage, behöver du boka plats.
  • Vi har olika åldersindelning i våra grupper: barn upp till sex månader, barn upp till 12 månader och barn upp till sex år.
  • Vi har sångstund och rytmik i alla våra grupper.
  • Vi erbjuder kaffe, te och smörgås till självkostnadspris.
  • Vi har biblioteksträffar.

På Öppna förskolan arbetar två förskollärare: Mia Enmark och Lisbeth Abrahamsson. Det är vi, som tillsammans med er familjer, utformar vår verksamhet.

Öppettider

Vi har öppet måndag till torsdag. Du kan komma och gå som du vill på våra öppettider, förutom måndag eftermiddag. Lilla gruppen på måndag eftermiddag är för en liten fast grupp med max 5 familjer. Anmälan krävs, kontakta personalen på familjecentralen.

Vi arbetar enligt grundskolans läsårstider när det gäller sommar- och juluppehåll, se länk nedan för information om läsårstiderna.

Våra öppettider hittar du på Instagram och Facebook, där vi heter Familjecentralen Orust. På dessa sociala medier uppdaterar vi varje vecka vårt schema för kommande vecka. Har du inte sociala medier så ring oss på telefon 0304-33 45 99, så får du aktuell information av oss.

Schema

Dagliga aktiviteter

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Ålder 0-6 år

Tid: 8.30-12.00

Sångstund

Tid: 10.30

Ålder 0-12 månader

Tid: 8.30-12.00

Sångstund

Tid: 10.00

Ålder 0-6 år

Tid: 8.30-12.00

Sångstund

Tid: 10.30

Babygrupp

Ålder 0-6 månader

Tid: 8.30-12.00

Rytmik/massage

Tid: 10.00-11.00


Lilla gruppen

Tid: 13.00-15.30


Ålder 0-6 år

Tid: 13.00-15.00

Sångstund

Tid: 14.45


Ålder 0-6 år

Tid: 13.00-15.00

Sångstund

Tid: 14.45