Logotyp

Föräldrastödsutbildning ABC, Alla barn i centrum

ABC är ett föräldrastödsprogram som alla familjer med barn i åldern 3-12 år kan delta i. Programmet syftar till att påverka barns utveckling på ett positivt sätt. Det som påverkar detta allra mest när barn bor hemma, är relationen till deras föräldrar.

Få saker är viktigare än relationer med våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Utöver att stärka familjerelationer, syftar programmets innehåll till att hjälpa föräldrar att bättre hantera vardagssituationer.

En tecknad bild av en mamma som sitter på huk framför sitt barn.

Bild på en förälder och sitt barn

Utbildningens innehåll

Föräldrautbildningen ABC, Alla Barn i Centrum, är kostnadsfri och till för dig som har barn i åldern 3-12 år. Utbildningen pågår under cirka 2 månader och består av fyra grupptillfällen. Varje tillfälle är cirka två och en halv timme lång och leds av utbildad gruppledare. På träffarna får du konkreta tips för att underlätta din vardag hemma och du får möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar.

Innehållet i utbildningen har stort fokus på barnets perspektiv och att utifrån det ge kärlek och bekräfta barnet.

Utbildningstillfälle 1

Visa kärlek: Hur vill vi vara som föräldrar och hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Första utbildningstillfället innehåller diskussioner och övningar om att ha fokus på det som fungerar.

Utbildningstillfälle 2

Vara med: Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet och hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Andra utbildningstillfället innehåller diskussioner och övningar om hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Utbildningstillfälle 3

Visa vägen: Hur kan vi vara förebilder för våra barn, hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress och ilska hanteras? Tredje utbildningstillfället innehåller diskussioner och övningar om att vara en förebild för sitt barn.

Utbildningstillfälle 4

Välja strider: Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Fjärde utbildningstillfället innehåller diskussioner och övningar om konflikthantering.

Anmälan till utbildningen ABC

Vill du gå utbildningen ABC, Alla Barn i Centrum? Utbildningen erbjuds både dagtid och kvällstid och nya grupper startar kontinuerligt. Du anmäler ditt intresse genom att ringa oss på telefon 0304-33 45 99.