Logotyp

Ängås skola årskurs 7-9

Ängås skola är F-6 är tvåparallellig och organiserad i två arbetslag och fjorton klasser.

Vår undervisning syftar till att utveckla de kunskaper och förmågor som krävs för att klara sig i en digital och sammankopplad värld.

Eleven får låna ett digitalt lärverktyg från årskurs 4 till årskurs 9. F-3 har god tillgång till datorer och Ipads. Alla klassrum i skolan är utrustade med interaktiva skrivtavlor - SmartBoards.

På fritidsgården, som finns i skolan, kan eleverna spela biljard och andra spel, köpa frukostkort och delta i olika aktiviteter eller bara umgås utanför lektionstid.

"De grundläggande värden som ska genomsyra vår skola är tolerans, demokrati, solidaritet, respekt och jämställdhet."

Vår värdegrund:

Vi vill att våra elever ska känna trygghet och trivas.

Vi har alla samma värde. Oavsett var vi kommer ifrån, hur vi ser ut, om vi är kvinna eller man, oavsett sexuell läggning eller vad vi tror på, är vi alla lika mycket värda. De grundläggande värden som ska genomsyra vår skola är tolerans, demokrati, solidaritet, respekt och jämställdhet.

För att leva upp till denna värdegrund krävs att alla på skolan ges möjlighet till personlig utveckling och känner trygghet och gemenskap. Alla ska ges möjlighet att påverka och förändra sin egen arbetssituation. Det är i gemenskapen som vi kan utveckla en bra och trygg arbetsmiljö för både personal och elever.