Ängås skola F- årskurs 6

Ängås skola är F-6 är tvåparallellig och organiserad i två arbetslag och fjorton klasser.

2015 flyttade vi in i nya helt nya lokaler.

Lärare och fritidspedagoger har ett nära samarbete, vi kallar det för samlad skoldag. Det innebär att du som förälder kan känna dig trygg i att ditt barn får uppleva olika sätt att lära under skoldagen. Vi lägger stort fokus på att låta eleverna utvecklas individuellt men även i samspel med andra.

På F-3 läggs en stabil grund för den fortsatta skolgången. F-3 har god tillgång till datorer och Ipads. Alla klassrum i skolan är utrustade med interaktiva skrivtavlor - SmartBoards.

Fritidshem

På Ängås skola finns fyra fritidsavdelningar med barn i åldern 6-12 år. Vi är i samma byggnad som skolan.

Leken har stor betydelse för barns utveckling och på Ängås fritidshem får leken ta mycket plats. Det är stort fokus på barnens sociala utveckling. Vi stimulerar till fysisk aktivitet genom utevistelse och andra rörelseaktiviteter.

Telefonnummer till fritidsavdelningarna

Fritidsavdelning

Telefonnummer

Nabben

0304-33 40 23

Sundholmen

0304-33 40 24

Stjärnan

0304-33 40 25

Fritidsklubben

0304-33 40 26