Årskurs 4-6

Årskurs 4-6 består cirka 120 elever fördelade på sex klasser.

Henåns skola med lekplats framför.

Henåns skola.

Digitaliserad undervisning

Alla våra elever i årskurs 4-6 en egen dator som de använder i undervisningen.