Så här jobbar vi på Henåns skola

Vi vuxna på skolan jobbar för att alla elever ska bli sedda. Att agera tidigt och tydligt är vårt sätt att visa på hur vi tycker att man ska vara mot varandra.

Vi har höga krav och positiva förväntningar på våra elever.

På skolan finns en internationell grupp för nyanlända elever. Vi jobbar för att ta vara på människors olika bakgrund, vilket ger en kulturell mångfald.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Det finns även en plan för att främja, förebygga, upptäcka och åtgärda trakasserier och kränkningar.

Rektor är ansvarig för att plan för arbetet med att främja, förebygga, upptäcka och åtgärda trakasserier och kränkningar upprättas, genomförs och efterlevs. Tidigare har det kallats likabehandlingsplan.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.