Logotyp

Gymnasium

Du som bor i Orust kommun söker i första hand till gymnasieskolor inom Fyrbodals antagningsområde och Stenungsund.

Vi har samverkansavtal med Fyrbodals antagningsområde och Stenungsund kommun. Det innebär att du som är folkbokförd i Orust kommun är förstahandsmottagen i dessa områden.

Gymnasieguiden

I gymnasieguiden hittar du information om inriktningar och program.

Om du söker till gymnasieskolor i andra kommuner kommer du att bli andrahandsmottagen. Detta gäller inte om du söker till friskolor med riksintag och utbildningar som inte erbjuds inom samverkan.

Om du behöver resa till din skola kan du beställa busskort eller ansöka om resebidrag. Har du långt till din skola kan du ansöka om inackorderingsbidrag.

Kontaktuppgifter

Rektor
Catharina Karlsson
Telefon 0304-33 42 25

Studie- och yrkesvägledning
Telefon 0304-33 40 00

Adress
Skolvägen 1
473 32 HENÅN