Busskort och skolresor för gymnasieelever

Om du behöver resa till din skola kan du beställa busskort eller ansöka om resebidrag. Har du långt till din skola kan du ansöka om inackorderingsbidrag.

Busskort för gymnasieelever

Färdbevis i form av busskort beställer du av oss. Du ska studera på heltid och åka kollektivt mellan din bostad och skolan.

Du behöver ansöka om busskort inför varje nytt läsår. Sista ansökningsdag är den 31 maj inför läsåret 2022-23. Om din förutsättningarna förändras under pågående läsår går det bra att ansöka under läsåret. Kortet kommer att skickas till din hemadress från Västtrafik.

Vi erbjuder busskort

 • till dig som är folkbokförd i Orust kommun
 • om avståndet mellan ditt hem och skolan är över 6 kilometer
 • om dina föräldrar har delad vårdnad så räknas avståndet från adressen som du är skriven på
 • längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år
 • för varje läsår

Om du gör studieavbrott eller flyttar till en annan kommun ska du omgående anmäla det.

Ditt busskort är en värdehandling

Om du glömt ditt busskort får du själv betala för din resa.

Spara ditt busskort över sommaren

Ditt busskort gäller även de första veckorna på nästa läsår.

Studieavbrott eller flytt

Ditt busskort spärras om du avbryter dina studier eller flyttar från kommunen.

Kontantersättning

Vill du ta dig till skolan på annat sätt kan du ansöka om kontantersättning och extra resebidrag. Information och blankett för detta hittar du på sidan Kontantersättning och extra resebidrag.

Du kan inte byta till busskort om du fått kontantersättning för ett läsår.

Kontantersättning och extra resebidrag

När du studerar på annan ort kan du ansöka om:

Kontantersättning istället för busskort om

 • resan helt eller delvis är orimlig att utföra med kollektiva färdmedel eller innebär för sen ankomst till skolan
 • den sammanlagda väntetiden på skolans ort och under resan till och från skolan överstiger 3 timmar per dag. Med väntetid menas väntetid vid byte mellan olika busslinjer och väntetid före och efter ordinarie schematider och skolskjutsens ankomst respektive avgång.

Extra resebidrag om

 • avståndet från bostaden till närmaste hållplats med förbindelse till skolans ort är minst 6 km kan du få extra resebidrag.

Ersättningen motsvarar nettokostnad som för aktuellt busskort. Utbetalningen sker i slutet av varje månad januari-maj för vårterminen och i slutet av september-december för höstterminen.

Vilseledande uppgifter

Om du fått kontantersättning på grund av vilseledande uppgifter i ansökan, blir du återbetalningsskyldig för felaktigt utbetald ersättning.

Studieavbrott eller flyttning

Om du avbryter dina studier eller byter folkbokföringsadress ska du omgående anmäla det till vår expedition, telefon 0304-33 46 26.

Tänk på

 • Om du är omyndig ska din vårdnadshavare godkänna beställningen.
 • Beställning inlämnad efter 19 juni behandlas i turordning.
 • Om ansökan lämnas in för sent får eleven svara för resorna till och från skolan under handläggningstiden.

Inackorderingsbidrag

Om du har lång eller besvärlig resväg och måste bo där din skola är kan du få kommunalt inackorderingsbidrag.

Inackorderingsbidraget är ett bidrag för kostnaden för både inackordering och hemresor. Bidragets storlek beror på avståndet mellan ditt hem och skolan.

Du kan få bidrag om

 • avståndet till skolan är minst 50 kilometer
 • restiden är minst 3 timmar per dag

Läser du på friskola?

Om du läser på friskola kan du inte söka kommunalt inackorderingsbidrag. Du kontaktar Centrala studiestödsnämnden (CSN) för mer information.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.