Ekonomi och CSN

Det finns flera olika bidrag för studier på gymnasienivå. Din ålder och situation bestämmer vilka bidrag eller lån du kan få eller söka på gymnasiet. Här kan du läsa om vilka bidrag du kan få för gymnasiestudier i Sverige.

Studiebidrag

Du som läser på gymnasiet är från och med kvartalet efter du fyllt 16 år upp tills första kalenderhalvåret du fyller 20 år berättigad studiehjälp från CSN. Du får 1250 kr i bidrag. Bidraget får du under månaderna september-juni. Du får ditt bidrag förutsatt att du inte skolkar eller har annan hög frånvaro.

Skulle frånvaron vara för hög kommer bidraget dras in och det kan även påverka andra bidrag som din familj eventuellt har. Innan CSN drar ditt studiehjälp kommer du få en skriftlig varning från skolan där du har möjlighet att förbättra din närvaro.

Extra tillägg

Om din familj har en låg inkomst kan du som elev på gymnasiet söka extra tillägg. Du kan få extra tillägg fram tills första kalenderhalvåret du fyller 20 år. Du kan få extra tillägg på mellan 285-855 kr utöver det ordinarie studiebidraget. Önskar du söka extra tillägg kan du kontakta studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolan som hjälper dig med den blankett du behöver fylla i och skicka in till CSN.

Lärlingsersättning

Du som läser en gymnasial lärlingsutbildning eller en lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogrammet kan få lärlingsersättning. Bidraget är på 1000 kronor i månaden och är utöver det ordinarie studiebidraget. Tanken med bidraget är att det ska täcka kostnader för mat och resor till praktikplatsen. Du kan få lärlingsersättning till och med första kalenderhalvåret du fyller 20 år.

För dig som fyllt 20 år och går i gymnasieskola

Från och med hösten det år du fyller 20 år kan du ansöka om studiemedel. Studiemedlet består av två delar, bidrag och lån. Bidragsdelen får du av CSN men lånedelen måste du betala tillbaka till CSN. Du väljer själv om du bara vill ansöka om bidrag eller om du vill söka både bidrag och lån. Hur mycket pengar du får i bidrag och lån är beroende på din studietakt och vad du har för inkomst.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.