Orust gymnasieskola

Vår gymnasieskola är den lilla trivsamma skolan där du blir sedd. Våra elever tycker att det bästa med vår skola är den fina gemenskapen. Skolan ligger på Skolvägen 1 Henån.

Framsidan av kommunkontoret.

Gymnasiet i Henån.

Introduktionsprogrammen

På introduktionsprogrammen får du ett starkt personligt stöd och möjligheten att läsa grundskolans ämnen i din egen takt. Fokus är inriktat på att du ska nå behörighet för gymnasiestudier och utbildningens längd är vanligtvis ett till fyra år beroende på studietakt och individuella behov. Vi erbjuder två introduktionsprogram (IM) Individuellt alternativ (IMA) och Språkintroduktion (IMS). 

Individuellt alternativ (IMA)

Om du har fler än ett ämne där du inte uppnått målen för betyget E eller om din studiemotivation för tillfället är låg, kan individuellt alternativ vara ett bra program att gå. Här anpassas schemat och skoldagen efter dina behov.

Förutom studier i grundskolekurser kan en skoldag innehålla andra aktiviteter som studiebesök på arbetsplatser, praktik, utflykter och olika former av motivationshöjande insatser. Studierna beräknas ta mer än ett år.

Språkintroduktion (IMS)

Språkintroduktion är en utbildning som ges för ungdomar som nyligen kommit till Sverige. Det är en utbildning där du lär dig svenska så att du kan klara av att läsa på gymnasiet. När du läser språkintroduktion får du undervisning i flera ämnen för att få behörighet till gymnasiet. Har du redan behörighet i grundskoleämnen kan du läsa ämnet på gymnasienivå.

Kontaktuppgifter

Rektor
Catharina Karlsson
Telefon 0304-33 42 25

Studie- och yrkesvägledning
Telefon 0304-33 40 00