Kulturskolan STOLT

Kulturskolans logga för verksamheten STOLT

Kulturskolorna Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edet ingår i ett initiativ där vi tillsammans erbjuder kulturaktiviteter. Vi riktar oss till barn, unga och vuxna i åldern 7–26 år med funktionsvariationer. Genom våra STOLT-träffar hoppas vi att fler ska hitta till kulturskolan och se oss som en aktiv mötesplats.

Aktiviteter hösten 2023

STOLT-dag 30 september

Plats: Kulturhuset Fregatten
Tid: 11.00 - 14.30

Mer information om innehållet för dagen går att läsa här Pdf, 1.7 MB.

STOLT-dag 11 november

Plats: Kulturhuset Fregatten
Mer information kommer senare.

STOLT-dag 9 december

Plats: Kulturhuset Fregatten
Mer information kommer senare.

Anmälan

Anmäl dig/ditt barn till ett eller flera tillfällen via mail till:
ann-marie.myllykangas@sv.se

Musikstund

Platser och tider:
Tjörn - Fridas Hage, måndagar
Lilla Edet - Tingbergsskolan, tisdagar
Stenungsund - Kristinedalskolan, onsdagar
Orust - Henåns skola, måndagar

Enskild lektion: 20-25 minuter
Grupplektion med två elever: cirka 35 minuter

Anmälan och förfrågningar

marie.frederiksen@stenungsund.se
Telefon: 073-996 04 77

STOLT-kör (7-26 år)

Plats och tid: Musiksalen på Kristinedalskolan i Stenungsund

Anmälan och förfrågningar

marie.frederiksen@stenungsund.se
Telefon: 073-996 04 77

Kostnad

Alla aktiviteterna är gratis.

Medföljande vuxen

Förälder och/eller ledsagare som stannar i rummet är med i aktiviteten och deltar. Detta för att vi ska skapa så bra förutsättningar som möjligt.

Färdtjänst

Du som har rätt till färdtjänst har möjlighet att använda det för att ta dig till aktiviteterna.

Övriga Frågor

Vid frågor kontakta projektledare:
annika@sprakbussen.se
0722-34 31 34

Kulturskolan STOLT arrangeras i samarbete med:
Stenungsunds kommun, Tjörns kommun, Orust kommun, Lilla Edets kommun och Studieförbundet Vuxenskolan Väst.

Välkommen!

Ensam är inte stark!

Idén om en gemensam kulturskola, där resurser och pedagogiska upplägg riktar sig till barn och unga i särskolan, väcktes på en nationell konferens 2016. Efterfrågan fanns redan på en kulturskola som ger barn och unga med olika funktionsvariationer möjlighet att kontinuerligt och över tid prova på olika kulturaktiviteter, utifrån sina förutsättningar och behov.

Fyra kommuner gick samman och sökte och fick projektmedel från ”Kulturmiljonen” via Västra Götalandsregionens kultur- och fritidschefsnätverk. Projektet skulle ta fram en modell för en gemensam kulturskola, som fick namnet STOLT. Inom ramen för projektet skulle pedagoger ges möjlighet till fortbildning inom till exempel kommunikation med tecken och bildstöd.

Projektet skulle också medverka till möten över gränser, där människor med och utan funktionsvariationer möts.

Idag samarbetar pedagoger från de fyra kommunerna med externa pedagoger i STOLTs kursverksamhet. De planerar aktiviteterna tillsammans. Projektledaren hjälper till med den röda tråden, så att varje kurstillfälle känns tryggt för deltagarna.

Konstnärliga mål

  • Kulturskolan ska vara en kulturskola för alla.
  • Kulturskolans ämnen och uttryck ska visa på både bredd och spets.
  • Elever som deltar ska få möjlighet att möta flera olika konstnärliga uttryck utifrån professionell ledning.
  • Elever ska kunna erbjudas fortsatt fördjupning i ett konstnärligt ämne i den egna kommunen om så önskas.
  • Elever ska erbjudas möjlighet att få visa upp sina resultat för publik.

Utomkonstnärliga mål

  • Det ska finnas olika sätt att få ta till sig en konstart, till exempel enbart lyssna, betrakta på avstånd – värdet ska ligga i att vara med, inte att delta aktivt.
  • STOLT ska i mötet med eleverna våga ”bara” erbjuda, visa, invänta, följa, bekräfta.
  • Samlingarna ska vara en möjlighet för kamratskap.
  • Samlingarna ska vara tillgängliga.

Kulturskoleprojektet STOLT är ett samarbete mellan kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edet. T står för Tillsammans.

Arbetet med STOLT drivs framåt genom en styrgrupp som består av cheferna från de fyra kommunernas kulturskolor och projektledaren (två under projektets gång). Vid sidan av kommunerna har Studieförbundet Vuxenskolan, Kulturcentrum Väst och Språkbussen deltagit i och bidragit till projektet. STOLT-projektet har kunnat genomföras tack vare stöd från Göteborgsregionens kultur- och fritidschefsnätverk (Kulturmiljonen) och Lars Tegemyrs Musikstipendium.

Daniel Karlsson "The Moniker"

Daniel Karlsson "The Moniker" var under läsåret 2022-2023 ambassadör för STOLT. Du kan läsa mer om Daniel på www.wikipedia.se. Tillsammans med deltagarna skrev Daniel en STOLT-låt. Den är verksamhetens signaturmelodi och hade premiär på Hjärtmello i Trollhättan 11 februari 2023.

Test

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.