Regler och avgifter för Kulturskola

Du betalar för kulturskolan varje termin. Kom ihåg att tala om i god tid om ditt barn ska sluta. Du betalar full terminsavgift efter tredje lektionen även om ditt barn inte deltar hela terminen.

Vi erbjuder eleverna vid kommunens tre fristående skolor, Orust Montessoriskola, Orust Waldorfskola och Stensbo Skola Ideell Förening, undervisning på samma villkor som den kommunala grundskolans elever.

Kulturskolan kommer till din skola

Så långt som möjligt på skoltid

För att alla ska få samma möjlighet till undervisning oavsett bostadsort, erbjuder vi så långt som möjligt undervisning under dagtid på respektive skola, genom att våra musiklärare reser runt mellan de olika skolorna.

För dans, drama, kör och sångverkstad gäller speciell dag och plats, läs mer på Kurser och grupper.

STOLT för särskolan är vissa lördagar på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Vi erbjuder även enskilda musikstund på särskola i Henån.

Terminsavgift med faktura

Fakturan skickas i mitten av varje termin.

Du betalar full terminsavgift efter tredje lektionen även om ditt barn inte deltar hela terminen.

Du måste meddela om ditt barn ska sluta

Du som vårdnadshavare måste meddela kulturskolans lärare eller rektor om ditt barn ska sluta sjunga, spela, dansa eller sluta med dramakurs.

OBS! Meddelar du efter tredje lektionen fakturerar vi full avgift för terminen.

Avgift

Kostnad per termin

Kurs och hyra

Avgift per termin

Grundkurs musik

400 kronor

Ämneskurs musik

750 kronor

Enskild sångundervisning

750 kronor

Hyra av instrument

200 kronor

Dans

500 kronor

Sångverkstan

200 kronor

Kör

200 kronor

Drama

300 kronor

Kulturskolan STOLT för dig i särskola, anpassad grundskola

Utan kostnad

Orkester och ensemble

Utan kostnad

Syskonrabatt för musikundervisning

Syskonrabatt innebär att de två äldsta syskonen betalar full avgift. Yngre syskon i familjen spelar gratis.

Lektioner

Vi garanterar att varje elev får minst 24 aktivitetstillfällen per läsår.

Vi följer inte alltid skolans läsårsschema men vi följer den kommunala skolans studiedagar. Ibland uteblir den vanliga undervisningen, som till exempel när vi anordnar konsertveckor.

Viktig information till vårdnadshavare

Vid anmälan till undervisning i Kulturskolan godkänner du som vårdnadshavare att ditt barn får gå ifrån grundskolans undervisning utan krav på att extra insatser ges från grundskolans sida.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.