Mat, lunch

Måltiden har en viktig social och pedagogisk funktion som kan inspirera till goda måltidsvanor.

Måltiden har stor betydelse för människans välbefinnande, prestationsförmåga och positiva hälsoutveckling. Därför är det viktigt att maten ger den näring och energi som kroppen behöver.

Måltiden har en viktig social och pedagogisk funktion som kan inspirera till goda måltidsvanor, förmedla en sund inställning till mat och främja en hälsosam livsstil. Orust kommun har politiskt antagna riktlinjer för måltid.

Måltiden är en viktig faktor för påverkan av utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

I skolan och förskolan finns goda möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos barn och ungdomar.

Sedan 2007 är Orust kommun medlem i Skolmatsakademin, ett kunskapsnätverk, som erbjuder mycket bra tips och idéer om hur vi kan utveckla måltiderna.

Som vårdnadshavare har du möjlighet att komma till skolan och äta med ditt barn en gång varje läsår. Varmt välkommen!

Matsedel

Matsedeln gäller för samtliga förskolor, skolor samt gymnasium i Orust kommun.
I förskolan kan det ibland serveras annan maträtt.

Vår matsedel hittar du under Skolmaten-Orust kommun i rutan relaterad information.

Matsedeln finns även i appen Skolmaten och i appen Schoolsoft. Apparna finns tillgänglig för smartphones och laddas ner via din appbutik.

EKO-mat

År 2023 uppgick inköpen av ekologiska livsmedel till 62 procent av vår livsmedelsbudget. Orust kommun ligger topp 5 i Ekomatsligan, som är en nationell mätning av kommunernas inköp av ekologiska livsmedel. Detta innebär även att Orust kommun har nått det nationella målet för ekologiska livmedelsinköp, som är satt till 60 procent till år 2030.

På Svenska Ekokartan kan du följa utvecklingen av ekologiska inköp i Sveriges kommuner.