Försenad eller utebliven buss

Information om buss i kollektivtrafik är försenad finns på Västtrafiks webbplats. För övriga skolbussar informerar vi via Vårdnadshavarportal för skolskjuts.

Tidtabeller och busslinjer för kollektivtrafik finns på Västtrafiks webbplats. Du kan även ringa Västtrafik kundservice 0771-41 43 00.

Om bussen är sen på morgonen

En försening på 20 minuter är en acceptabel försening.

Om bussen inte kommit inom 20 minuter ska du alltid gå hem och kontakta förälder. Grundregeln är att vårdnadshavarna ansvarar för att du tar dig till skolan. Det kan bli aktuellt med andra lösningar beroende på situation och förutsättningar.

Om bussen är sen på eftermiddagen

Om bussen är försenad på eftermiddagen får elev information från skolan.

Om eleven inte kan lämnas av på lämpligt ställe, ser bussbolaget till att ordna så att eleven kommer tillbaka till skolan. Kontakt tas med vårdnadshavare.

Grundregeln är att vårdnadshavare ansvarar för att eleven tar sig hem från skolan. Det kan bli aktuellt med andra lösningar beroende på situation och förutsättningar.

Vad händer om elev missar bussen?

Vårdnadshavare ansvarar för att eleven kommer till skolan.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.