Starta enskild verksamhet

Bidrag beräknas efter samma grunder som vi använder vid fördelning av resurser till vår egen verksamhet av samma slag.

Bidragsreglerna bygger på ökad tydlighet, öppenhet och likabehandling vid fördelning av resurser.

Riksdagen fattade 2009 beslut om ett förtydligande av skollagens bestämmelser och nya bidragsregler för fristående skolor, förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Dessa bidragsregler ligger till grund för vår beräkningsmodell.

Extra medel

Extra medel för barn i behov av extra stödinsatser kan sökas.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.