Projektet Get Ready in West

Ett projekt som vill ta dig närmare studier eller jobb!

Behöver du hjälp med nästa steg inför arbete eller studier? Genom projektet finns möjligheter till aktiviteter och insatser som är anpassade efter dina förutsättningar och behov.

Get Ready in West riktar dig som är från 16 år och utan arbete eller studier efter 11 mars 2020. Funderar du över vad du ska arbeta med, vad det finns för studiealternativ eller kanske nyfiken på en arbetsplats? vi kan tillsammans göra dig redo för ditt nästa steg!

Projektet på Orust erbjuder:

 • Studie yrkesvägledning
 • Kontakt med arbetsliv
 • Nätverk och kännedom om lokala arbetsmarknaden
 • Praktikmöjligheter
 • Studieplan/karriärsrådgivning
 • Motiverande samtal
 • Prövning
 • Sammanhang, kontakt med andra i samma situation
 • Hälsofrämjande aktiviteter eller samtal

Projektet är en ESF finansierad satsning som är öppen till mars 2023.

12 kommuner i Västsverige är delaktiga och projektets insatser önskar nå ut till 670 deltagare i Västsverige som tillhör målgruppen och ska leda till att fler arbetslösa kan ta del av insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och övergå till arbete eller utbildning eller kommer närmare arbetsmarknaden.

Projektet startade december 2021 och pågår till april 2023 i tre faser:

 • Analys och planeringsfas 2021-12-02- 2022-02-28
 • Genomförandefas 2022-03-01-2023-02-28
 • Avslutsfas 2023-03-01- 2023-04-30

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.