Utbildningar

Hos oss kan du läsa fristående kurser på grundskole- och gymnasienivå, läsa svenska för invandrare (SFI) eller gå en yrkesutbildning alternativt lärlingsutbildning. Du kan också läsa in en hel gymnasieexamen.

Vi har olika utbildningar att erbjuda dig som vill studera inom vuxenutbildningen.

Våra utbildningar

Vi har olika utbildningar att erbjuda dig som vill studera inom vuxenutbildningen.

 • Yrkesutbildningar
 • Grundläggande vuxenutbildning
 • Gymnasial vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare (SFI)
 • Uppdragsutbildning
 • Särskild utbildning för vuxna

Du hittar mer information om de olika utbildningarna under respektive område nedan.

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar årskurs 7-9 och är till för dig som saknar grundskolekompetens.

När du har blivit antagen gör vi en kartläggning tillsammans, för att du ska börja på den delkurs som motsvarar dina kunskaper.

Vi har kontinuerlig antagning.

Undervisningen är på dagtid.

Vi erbjuder

 • Engelska
 • Matematik
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Samhällskunskap

Gymnasial vuxenutbildning

Om du har läst på gymnasiet men inte är klar med alla kurser kan du läsa in de kurser du har kvar hos oss.

Du kan kombinera enstaka kurser som passar just dina intressen och behov eller välja ett färdigt kurspaket som brukar vara 6-18 månader.

Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma läroplan och följer samma kursplaner som gymnasieskolan och ger samma kunskap.

De flesta av våra kurser finns under huvuddelen av året. I utbudet kan finnas vissa undantag. Vill du studera på andra tider eller med annat upplägg än det på som står på webbplatsen, råder vid dig att ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare.

Vi erbjuder:

 • Svenska 1,2 och 3
 • Svenska som andraspråk 1,2 och 3
 • Historia 1a1
 • Företagsekonomi 1
 • Engelska 5,6 och 7
 • Matematik 1,2,3 och 4
 • Biologi 1
 • Naturkunskap 1a1, 1a2 och 2
 • Psykologi 1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1 och 1a2

Vi har samarbetsavtal med NTI-skolan och kan erbjuda många andra kurser utöver listan ovanför via NTI på distans. Nedanför under relaterad information hittar du NTIs webbsida och där kan du läsa mer om de kurser vi erbjuder på Orust via NTI.

Svenska för invandrare (SFI)

På utbildningen i svenska för invandrare får du grundläggande kunskaper i svenska språket.

Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska. Du får också träna på att använda språket i vardags-, arbets-, samhällsliv och framtida studier. Efter avslutad kurs får du betyg.

Vi har kontinuerlig antagning.

Du kan studera SFI på olika nivåer. Den högsta SFI-nivån är nivå D. Vi gör en kartläggning tillsammans. Detta gör vi för att du ska bli placerad på den nivå som passar för dig.

SFI-studier på dagtid

Det är undervisning varje vardag, måndag-fredag.

Ansökan om utbildning i svenska för invandrare

Ansökan görs i e-tjänsten, länk hittar du i rutan Självservice.

Du kan också hämta en ansökan på expeditionen, Skolvägen 1 i Henån.

Uppdragsutbildning

Orust vuxenutbildning erbjuder utbildningar till företag, förvaltningar och organisationer såväl på Orust som i andra kommuner.

Uppdragsutbildningen Orust erbjuder utbildningar inom olika områden. Kurserna kan anpassas efter arbetsplatsens behov.

Vi diskuterar gärna dina idéer för att komma fram till ett innehåll som passar dina behov.

Särskild utbildning för vuxna

Du som har fyllt 20 år kan läsa inom särskild utbildning för vuxna. Det finns många kurser du kan välja mellan.

Särskild utbildning för vuxna till dig som tidigare gått i grundsärskola, träningsskola, gymnasiesärskola eller har en förvärvad hjärnskada.

När du studerar som vuxen får du stöd i det livslånga lärandet med att lära om och lära nytt hela livet. Du utvecklar dina kunskaper och din kompetens som syftar till att stödja dig i din personliga utveckling och att ge dig nya möjligheter, att stärka din ställning på arbetsmarknaden, och att vara med i samhället.

Grundläggande nivå

Du har rätt att läsa på grundläggande nivå, grundsärskola eller träningsskola, om du vill läsa kurser som du saknar eller behöver.

Gymnasienivå, gymnasiesärskolan

Du kan läsa gymnasienivå, gymnasiesärskolan, om du vill läsa kurser som du behöver och saknar kunskaper i.

Kurser och ämnen inom andra skolformer

Du har även möjlighet att läsa kurser och ämnen inom andra skolformer.

Upplägg

Undervisningen sker i lugnt tempo. Innehållet i dina studier och lektioner planerar du och din lärare tillsammans.

Din individuella studieplan utgår från dina unika förutsättningar, intressen och behov samt kursplanerna.

Låter det intressant

Då är du välkommen att kontakta oss, så får du mer information och så gör vi din ansökan tillsammans.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.