Utbildningar

Kommunal vuxenutbildning omfattar grundläggande nivå, gymnasial nivå, svenska för invandrare (SFI) samt anpassad utbildning för vuxna.

Våra yrkesutbildningar vänder sig till dig som vill skaffa dig en yrkestitel.

Hos oss kan du läsa

Studieform

Du kan studera på en skolförlagd kurs som innebär att du till största delen har undervisning i skolan.

Alternativt kan du studera på halvdistans. Detta innebär att du kommer ha lektioner i skolan och via länk i realtid eller bara via länk i realtid. Du kopplar upp dig till vår digitala lärplattform där du möter läraren. Viktigt att du har en fungerande dator och kamera för att vara digitalt.

Oavsett studieform så får du räkna med att mycket tid går åt till studier på egen hand.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.