Logotyp

Yrkesutbildningar

Yrkesutbildning passar dig som vill gå en utbildning som leder till en yrkestitel inom ett speciellt område.

Vid vuxenutbildningen på Orust erbjuder vi flera yrkesutbildningar. Du kan även söka samtliga yrkesutbildningar som Uddevalla och Kunskapsförbundet (Trollhättan och Vänersborg) erbjuder. Vi har ett samarbete med dessa kommuner.
Du hittar mer information om de olika utbildningarna under respektive område nedan.
Du ansöker till våra utbildningar på sidan "Ansökan vuxenutbildning" i menyn.

Orust

Vård och omsorg

Planerad start januari 2024.

Utbildningen vänder sig till dig som vill utbilda dig inom vård och omsorg. I yrkesutbildningen får du sådana kunskaper som krävs för att arbeta inom vård och omsorg.

Innehåll

I utbildningen lär du dig till exempel hur du kan ge god vård och omsorg, hur du bemöter och kommunicerar med människor i behov av vård och omsorg samt får kunskap om olika sjukdomar.

 • Anatomi och fysiologi 1, 50p
 • Anatomi och fysiologi 2, 50p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100p
 • Gerontologi och geriatrik, 100 p
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 p
 • Hälso- och sjukvård 2, 100p
 • Omvårdnad 1, 100 p
 • Omvårdnad 2, 100 p
 • Psykiatri 1, 100 p
 • Psykiatri 2, 100 p
 • Psykologi 1, 50 p
 • Social omsorg 1, 100
 • Social omsorg 2, 100 p
 • Vård- och omsorg specialisering, 100 p
 • Svenska 1, 100 p eller Svenska som andra språk 1, 100 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p

Praktik (APL)

I utbildningen ingår praktik (arbetsförlagt lärande, APL) på sammanlagt 12 veckor. Exempel på praktikplatser kan vara äldreboende, hemtjänst, LSS-boende, vårdcentral och sjukhus.

Validering

Har du arbetat minst 1 år på heltid inom vård och omsorg då kan du genom en strukturerad process visa de kunskaper du skaffat dig genom din erfarenhet och därmed ges möjlighet att förkorta din utbildning.

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning har du kunskaper för att arbeta med äldre och personer med funktionsnedsättningar, inom hälso- och sjukvård samt psykiatri.

Rekryteringsbehovet inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst i samhället är stort. Tillgången till arbete är god.

 • sjukvårdsbiträde
 • undersköterska
 • personlig assistent
 • stödassistent
 • boendestödjare
 • skötare

Utbildningens längd

Totalt omfattar utbildningen 1,5 års heltidsstudier.

Behörighetskrav

Svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Ansökan

Datum för nästa ansökan finns på sidan "Ansökan vuxenutbildning".

CSN

Utbildningen ger rätt till studiestöd och omställningsstudiestöd. Läs mer i menyn under "CSN".

Vård och omsorg med språkstöd

Planerad start januari 2024.

Utbildningen vänder sig till dig som vill utbilda dig inom vård och omsorg. I yrkesutbildningen får du sådana kunskaper som krävs för att arbeta inom vård och omsorg.

Du som söker till vår utbildning med språkstöd kommer kallas in till skolan där du får göra en kartläggning med ett språktest. Detta för att vi vill försäkra oss om att du kan tillgodogöra dig utbildningen. Dock har vi ett krav på att du minst ska ha ett godkänt betyg i SFI C vid ansökan.

Innehåll

I utbildningen lär du dig till exempel hur du kan ge god vård och omsorg, hur du bemöter och kommunicerar med människor i behov av vård och omsorg samt får kunskap om olika sjukdomar.

 • Anatomi och fysiologi 1, 50p
 • Anatomi och fysiologi 2, 50p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100p
 • Gerontologi och geriatrik, 100 p
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 p
 • Hälso- och sjukvård 2, 100p
 • Omvårdnad 1, 100 p
 • Omvårdnad 2, 100 p
 • Psykiatri 1, 100 p
 • Psykiatri 2, 100 p
 • Psykologi 1, 50 p
 • Social omsorg 1, 100
 • Social omsorg 2, 100 p
 • Vård- och omsorg specialisering, 100 p
 • Svenska 1, 100 p eller Svenska som andra språk 1, 100 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p

Praktik (APL)

I utbildningen ingår praktik (arbetsförlagt lärande, APL) på sammanlagt 12 veckor. Exempel på praktikplatser kan vara äldreboende, hemtjänst, LSS-boende, vårdcentral och sjukhus.

Validering

Har du arbetat minst 1 år på heltid inom vård och omsorg då kan du genom en strukturerad process visa de kunskaper du skaffat dig genom din erfarenhet och därmed ges möjlighet att förkorta din utbildning.

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning har du kunskaper för att arbeta med äldre och personer med funktionsnedsättningar, inom hälso- och sjukvård samt psykiatri.

Rekryteringsbehovet inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst i samhället är stort. Tillgången till arbete är god.

 • sjukvårdsbiträde
 • undersköterska
 • personlig assistent
 • stödassistent
 • boendestödjare
 • skötare

Utbildningens längd

Totalt omfattar utbildningen 2,5 till 3 år beroende på vilka förkunskaper som finns.

Behörighetskrav

Sökande behöver godkänt betyg i minst SFI C.

Ansökan

Datum för nästa ansökan finns på sidan "Ansökan vuxenutbildning".

CSN

Utbildningen ger rätt till studiestöd och omställningsstudiestöd. Läs mer i menyn under "CSN".

Ekonomi och företagande

Utbildningen vänder sig till dig som kanske redan har en idé som du vill utveckla eller till dig som funderar på eget företagande eller till dig som vill utbilda dig inom ekonomi.

Du kanske är en visionär eller entreprenör med en idé som du vill göra verklig? Starta ett eget företag och bli din egen. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom budget, bokföring, bokslut, entreprenörskap, kommunikation, marknadsföring och service.

Innehåll

Kurser som ingår i utbildningen:

 • Affärsjuridik, 100 poäng
 • Affärskommunikation, 100 poäng
 • Entreprenörskap och företagande, 100 poäng
 • Företagsekonomi 1, 100 poäng
 • Företagsekonomi 2, 100 poäng
 • Information och kommunikation 1, 100 poäng
 • Praktisk marknadsföring 1, 100 poäng
 • Servicekunskap, 100 poäng

Efter Utbildningen

Du kommer att kunna arbeta inom handel till exempel som butikspersonal, försäljare, marknadsförare och inom företag med ekonomihantering. Du får även en bra grund till att starta eget företag. Är du intresserad av att läsa vidare på yrkeshögskola eller högskola mot ekonomi är detta en bra utbildning där du får med dig en bred grund och kurser som ofta finns som särskild behörighet till högre utbildningar. 

Utbildningens längd

Utbildningen är på heltid i 1 år (40 veckor, totalt 800 poäng).

Halvdistans

Utbildningen läses delvis på distans via vår digitala plattform. Dessutom har vi fysiska träffar två gånger i veckan på Orust vuxenutbildning.

Praktik (APL)

I utbildningen ingår tre veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du som elev ges praktisk möjlighet att tillämpa de teoretiska delar du läst i utbildningen.

Utrustning

Utbildningen kräver att du har tillgång till en laptop med Microsoft Office-paketet lägst 2013.

Behörighetskrav

Svenska eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå och Matematik på grundläggande nivå.

Ansökan

Datum för nästa ansökan finns på sidan "Ansökan vuxenutbildning".

CSN

Utbildningen ger rätt till studiestöd och omställningsstudiestöd. Läs mer i menyn under "CSN".

Ekonomi och företagande med språkstöd

Utbildningen vänder sig till dig som kanske redan har en idé som du vill utveckla eller till dig som funderar på eget företagande eller till dig som vill utbilda dig inom ekonomi. Du kanske är en visionär eller entreprenör med en idé som du vill göra verklig? Starta ett eget företag och bli din egen.

Innehåll

Kurser som ingår i utbildningen.

 • Affärsjuridik, 100 poäng
 • Affärskommunikation, 100 poäng
 • Entreprenörskap och företagande, 100 poäng
 • Företagsekonomi 1, 100 poäng
 • Företagsekonomi 2, 100 poäng
 • Information och kommunikation 1, 100 poäng
 • Praktisk marknadsföring 1, 100 poäng
 • Servicekunskap, 100 poäng
 • Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 4

Utbildningens längd

Utbildningen är på heltid i 1 år (40 veckor, totalt 1000 poäng).

Praktik (APL)

I utbildningen ingår tre veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du som elev ges praktisk möjlighet att tillämpa de teoretiska delar du läst i utbildningen.

Efter Utbildningen

Du kommer att kunna arbeta inom handel till exempel som butikspersonal, försäljare, marknadsförare och inom företag med ekonomihantering. Du får även en bra grund till att starta eget företag. Är du intresserad av att läsa vidare på yrkeshögskola eller högskola mot ekonomi är detta en bra utbildning där du får med dig en bred grund och kurser som ofta finns som särskild behörighet till högre utbildningar. 

Utrustning

Utbildningen kräver att du har tillgång till en laptop med Microsoft Office-paketet lägst 2013.

Behörighetskrav

Svenska eller Svenska som andraspråk (grundläggande nivå delkurs 3) och Matematik på grundläggande nivå delkurs 3.

Ansökan

Datum för nästa ansökan finns på sidan "Ansökan vuxenutbildning".

CSN

Utbildningen ger rätt till studiestöd och omställningsstudiestöd. Läs mer i menyn under "CSN".

Barnskötare

Planerad start januari 2024.

Utbildningen barnskötare är för dig som vill arbeta med barn inom pedagogiska eller sociala verksamheter.

Innehåll

Utbildningen ger dig kunskap om barns utveckling, att möta, assistera samt hjälpa barn och unga i deras utveckling och färdigheter. Du får lära dig utveckla förmågor som att vara lyhörd, kreativ med etiskt och professionellt förhållningssätt.

Praktik (APL)

I utbildningen ingår APL, vilket är arbetsplatsförlagt lärande där du som elev ges praktisk möjlighet att tillämpa de teoretiska delar du läst i utbildningen.

Utbildningens upplägg

Du kommer kallas till ett kartläggningssamtal där studietakt bestäms och en individuell studieplan görs.

Utbildningen innehåller yrkeskurser motsvarande 1300 p.

Distansstudier

Denna utbildning är i samarbete med NTI-skolan. Det innebär att studierna genomförs helt digitalt och till största delen i distansform. Du kan läsa mer på NTI-skolans webbplats.

Utrustning

Utbildningen kräver att du har tillgång till en dator.

Efter Utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du jobba inom förskola och skola som barnskötare.

Utbildningens längd

Du kan studera denna utbildning med olika studietakt, mellan 50-100%. På heltid, 100%, är utbildningens längd 1,5 år.

Behörighetskrav

Svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Viss datorvana rekommenderas.

Ansökan

Datum för nästa ansökan finns på sidan "Ansökan vuxenutbildning".

CSN

Utbildningen ger rätt till studiestöd och omställningsstudiestöd. Läs mer i menyn under "CSN".

Samarbetskommuner