Validering på Orust vuxenutbildning

Har du erfarenhet av ett yrke kan du få dina praktiska och teoretiska yrkeskunskaper bedömda genom en valideringsprocess.

Vill du validera dina tidigare erfarenhet inom vård och omsorg kan du fylla och skicka formulär nedanför. Vid frågor om validering inom andra yrkes-och studieområde kontakta vår studievägledare.

Validering inom vård och omsorg

Har du erfarenheter från vård och omsorg kan du ges möjlighet att förkorta din utbildning. Genom en strukturerad process får du möjlighet att visa de kunskaper du skaffat dig genom din erfarenhet inom framför allt vård och omsorg och har då möjlighet att förkorta din studietid. För att få en komplett utbildning inom grundläggande vård och omsorg har du möjlighet att studera ytterligare kurser.

Om du antas till validering bjuds du in till ett möte med vår Studie- och yrkesvägledare. Till detta möte tar du med betygsdokument och arbetsgivarintyg.